Núdzové otváranie zabuchnutých áut

Koronavírus!

Pracujeme aj počas pandémie koronavírusu.

Dodržiavame všetky bezpečnostné opatrenia nariadené Ministerstvom zdravotníctva na zabránenie šírenia koronavírusu (rúška, rukavice, požadovaný odstup, …).res ordered by the Ministry of Health to prevent the spreading of the Coronavirus (masks, gloves, required distance, etc.).