Koronavírus!

Pracujeme aj počas pandémie koronavírusu.

Dodržiavame všetky bezpečnostné opatrenia nariadené Ministerstvom zdravotníctva na zabránenie šírenia koronavírusu (rúška, rukavice, požadovaný odstup, …).res ordered by the Ministry of Health to prevent the spreading of the Coronavirus (masks, gloves, required distance, etc.).

Promo video

Sme G-unlock, s.r.o., profesionálne autozámočníctvo.

Radi by sme sa predstavili.